Kestävä tulevaisuus yhteiseksi tavoitteeksi

28.05.2020

Turun AMK:ssa yliopettajana ja erityisasiantuntijana toimiva Taru Konst sekä alkukeväällä eläköitynyt Turun AMK:n johtava yliopettaja Liisa Kairisto-Mertanen julkaisivat toukokuussa kirjan Redesigning Education – Visions and Practices (2020).

Kaksikon aiempaa tuotantoa on muun muassa innovaatiopedagogiikkaa avaava käsikirja Innovation Pedagogy – Preparing Higher Education Institutions for Future Challenges (2018). Uudessa kirjassa innovaatiopedagogiikka ei olekaan tutkimuskohde vaan näyttäytyy nyt kipeästi kaivattuna ratkaisuna sekä esimerkkinä organisaation muutosprosessista.

Lukuisia innovaatiopedagogiikkaa käsitteleviä artikkeleita julkaisseet Konst ja Kairisto-Mertanen haastavat uudessa kirjassaan kaikki korkeakoulutuksessa työskentelevät uudelleenarvioimaan koulutuksen kehittämissuuntia.

Yhteiselle arvokeskustelulle ja ennen kaikkea tavoitteelliselle muutokselle kohti kestävää tulevaisuutta on suuri tarve.

LUE KOKO ARTIKKELI