Opiskelijat toivovat yhteisiä ympäristöarvoja

28.05.2020

Opiskelijat kokevat kestävän kehityksen tärkeänä aiheena, jota ei voida olla huomioimatta koulutuksessa. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat selvittivät teeman roolia opinnoissaan ja miten he toivovat ammattikorkeakoulutuksen reagoivan.  

Opiskelijat toivovat lisää ilmastotietoa ja ammattikorkeakoululta käytännön tekoja

Opiskelijakyselyssä selvitettiin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tietämystä ja kiinnostusta ilmastonmuutokseen. Vastauksia saatiin 245, josta 123 tekniikan alan, 70 kaupan ja hallinnon alan, ja 52 terveyden ja hyvinvoinnin alan opiskelijoilta. Vastaukset olivat melko yksiselitteisiä. Opiskelijat kokevat ilmastonmuutoksen tärkeänä aiheena, jota ei voida olla huomioimatta.

Kuitenkin enemmistö opiskelijoista ilmaisi, että aihetta ei käsitellä opinnoissa, mutta että sitä tulisi käsitellä enemmän ja aiheen tulisi sisältyä kaikkien alojen tutkintoihin. Tuloksia tuki myös opiskelijaryhmien tekemä lukusuunnitelmien analyysi, jossa opiskelijat kävivät läpi tekniikan ja kaupan alan lukusuunnitelmien sisältöjä. Ilmastonmuutosaihetta ei käsitellä kaikissa näiden alojen tutkinnoissa. Laajasti aiheeseen tutustuttiin lähinnä vain energia- ja ympäristöalan insinööriopinnoissa.

Opiskelijat toivoivat ammattikorkeakoulun toimivan sitoutuneesti ja näkyvästi ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja he esittivät käytännön kehitysehdotuksia mm. kierrätyksen tehostamiseksi, ruoan ilmastovaikutusten huomioimiseksi, sekä paperinkulutuksen ja ruokahävikin vähentämiseksi. Etäopetuksella, verkkokursseilla ja lukujärjestysteknisillä ratkaisuilla ideoitiin liikkumistarpeiden ja siten päästöjen pienentämistä.

Ammattikorkeakoululta toivottiin yhteisiä ja selkeitä ympäristöarvoja. Haastateltuja yrityksiä yhdisti opiskelijoiden mukaan halu olla suunnannäyttäjä kestävän kehityksen saralla, ja tätä edelläkävijän roolia toivotiin myös ammattikorkeakoululta.

LUE KOKO ARTIKKELI