TKI-TOIMINTA JA INNOVAATIOPEDAGOGIIKKA

Turun ammattikorkeakoulua tekee aktiivista työtä innovaatiopedagogiikan tutkimus- ja kehittämistoiminnan parissa. TKI-hankkeissa keskitytään mm. opiskelijoiden ja opettajien innovaatiokompetenssien arviointiin, oppimisympäristöjen ja opetussuunnitelmien kehittämiseen sekä opettajien pedagogisen osaamisen tukemiseen.


Projekteja:

INTENSE – INTernational ENntrepreneurship Skills Europe

INDOPED – innovaatiokoulutusta Indonesian korkeakouluihin 

FINCODA – Framework for Innovation Competencies Development and Assessment 

InnoCENS – Enhancing Innovation Competences and Entrepreneurial Skills in Engineering Education