Innopeda® Training Center (ITC) on kaikkea Innopedaan liittyvää toimintaa koordinoiva yksikkö, joka organisoi Innopeda®-koulutuksia Suomessa ja ulkomailla. Yksikön tämän hetken tärkeimmät markkina-alueet ovat Indonesiassa ja Brasiliassa. Myös yhteistyö Euroopan sisällä sekä vaikuttaminen eurooppalaiseen koulutuspolitiikkaan kuuluvat ITC:n keskeisiin toimintoihin.

Yhtenä ITC:n tavoitteena on koota yhteen Turun ammattikorkeakoulun Innopeda-kouluttajina toimiva henkilöstö ja yhdessä heidän kanssaan miettiä keinoja ammattikorkeakoulun sisäisten toimintatapojen kehittämiseksi. Nämä asiantuntijat toimivat myös liiketoiminnallisten hankkeidemme kouluttajina ja tuovat viimeisimmät asiakkailta lähtöisin olevat terveiset mukaan kehittämistyöhön.

Innopeda Training Centerin toiminnassa on lisäksi mukana erilaisia oppimiseen ja sen kehittämiseen liittyviä hankkeita. Hanketoiminta tähtää sekä erilaisista rahoituslähteistä saatuun yhteistoiminnalliseen kehittämiseen että kaupallisten tuotteiden aikaan saamiseen.

Esimerkkejä Innopeda-koulutuksista
INNOPEDA® Arviointikoulutus
INNOPEDA® Kehittämisprosessi
INNOPEDA® Muutosvalmennus
INNOPEDA® Orientaatiopäivä

Kysy lisää!