TRAIN THE TRAINER -VALMENNUSTA WÄRTSILÄLLE

“Wärtsilä Finlandin sisäisille kouluttajille haluttiin uusia välineitä koulutusten toteuttamiseen ja niiden vaikuttavuuteen”,  kertoo Mikko Issakainen, Training Center, Wärtsilä Finland Oy.

Wärtsilälle räätälöitiin kouluttajavalmennus, jonka sisältö ja menetelmät vastasivat tavoitteita. Turun AMK:n Innopeda®-valmentajat vetivät valmennuksen, jossa Wärtsilän kouluttajat saivat ravistella vakiintuneita käsityksiä koulutusmenetelmistä, kouluttajan rooleista ja koulutuksen kehittämisestä.

“Koulutus tarjosi mielenkiintoisia työvälineitä, jotka saadaan heti käytäntöön ja kokeiluun”, kuvaa Elina Villikari, koulutukseen osallistuja, Wärtsilä Finland Oy.

Valmennukseen kuuluu aina myös loppuraportti, jossa on osallistujapalaute, jatkokoulutusehdotuksia ja monipuolista tietoa toimintojen kehittämiseen. Wärtsilässä toteutettiin vielä lisäksi kaksi työpajaa, joissa käsiteltiin suunnitelmien toteutumista ja annettiin ideoita ja toimintamalleja kouluttajan työhön.

Lisäksi toteutettiin myös konkreettinen valmennustilanteen seuranta, josta kouluttaja sai sekä suullisen että kirjallisen palautteen.