Innopeda® Training Center

Innopeda® Training Center (ITC) on kaikkea Innopedaan liittyvää toimintaa koordinoiva yksikkö, joka organisoi Innopeda®-koulutuksia Suomessa ja ulkomailla.

Yksikön tämän hetken tärkeimmät markkina-alueet ovat Brasiliassa ja Indonesiassa . Myös yhteistyö Euroopan sisällä sekä vaikuttaminen eurooppalaiseen koulutuspolitiikkaan kuuluvat ITC:n keskeisiin toimintoihin.

Orientaatiopäivä

Arviointikoulutus

Muutosvalmennus

Kehittämisprosessi

Palvelumme

Tarjoamme ohjausta ja kehittämisprosessien konsultointia

  • innovatiivisissa oppimis- ja opetusmenetelmissä
  • osaamisen arvioinnissa ja mittaamisessa
  • muutosprosessin läpiviennissä
  • verkko-opetuksessa ja oppimisessa
Koulutuksia järjestetään keväällä 2021
Koulutukset räätälöidään tilauksesta isommille ryhmille

Ota yhteyttä!

Innovaatiopedagogiikan käsikirja

Turun AMK:n yliopettaja Taru Konstin ja johtavan yliopettajan Liisa Kairisto-Mertasen, kirjoittama opas Innovation Pedagogy – Preparing Higher Education Institutions for Future Challenges (2018) kokoaa kattavasti innovaatiopedagogiikan taustan ja perusteet.

Opas valottaa Innopedan soveltamistapoja paitsi oppimisessa ja opetuksessa, myös koko organisaation strategisena valintana.

Käsikirja on suunnattu erityisesti koulutuksen kehittäjille, koulutusorganisaatioiden johtoportaalle ja opettajille sekä kaikille koulutuksesta tai tulevaisuuden työelämävalmiuksista kiinnostuneille.

 

 

Saatavilla:
Käsikirja on saatavilla e-kirjakauppa Ellibsistä (15,00 EUR).
Painetun julkaisun voi tilata Turun AMK:n Loki-julkaisukaupasta (28,00 EUR + postikulut).