TRAIN THE TRAINER -VALMENNUSTA NESTLÉELLE

Nestléelle toteutettu Train-the-trainer-valmennus paransi yrityksen sisäisiä koulutuksia ja lisäsi niiden vaikuttavuutta.

Turun ammattikorkeakoulun Innopeda®-kouluttajat vetivät Suomen Nestle  Oy:n Turun yksikössä kolme train-the-trainer-valmennusta.

Tavoitteena oli vahvistaa osallistujien pedagogisia taitoja erilaisissa koulutustilanteissa.

”Negatiivista sanottavaa ei ole, koulutus oli hyvä ja antoi enemmän kuin osasimme odottaa. Sieltä sai paljon vinkkejä tulevia koulutuksia ajatellen. Koulutus oli hyvin käytännönläheinen todellisin esimerkein”, kertoo tuotekehityspäällikkö Inga Korkeamäki.

”Itse asiassa koulutus oli varmaankin kouluttajien mielestä liiankin tehokas”, toteaa Korkeamäki,

”Innopeda®-opit ovat menneet niin hyvin perille, että siellä jo koulutetaan seuraavia! Yksi koulutukseen osallistuneista päälliköistämme kouluttaa nyt muita saman kaavan mukaan.”

Train-the-trainer-valmennus on parantanut yrityksen sisäisiä koulutuksia ja lisännyt niiden vaikuttavuutta. ”Koulutus vaikutti myös siten, että huomioimme enemmän ihmisten erilaiset persoonat”.