2018

Keinänen, M. & Butter, R. (2018): Applying a self-assessment tool to enhance personalized development of students’ innovation competences in the context of university-company cooperation. Yliopistopedagogiikka 2/2018.
Lataa julkaisu
Konst T., Scheinin M, Kairisto-Mertanen L. (2018): Korkeakoulutuksen uudistuva koulutusrooli. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20. vuosikerta, numero 5, digitaalinen erikoisnumero , pp. 57-65
Lataa julkaisu
Konst, T. & Kairisto-Mertanen, l. (2018): Innovation Pedagogy – Preparing Higher Education Institutions for Future Challenges. Course material from Turku University of Applied Sciences 115.
Lataa (maksullinen) e-kirja
Tilaa (maksullinen) painettu kirja
Keinänen, M., Ursin, J., & Nissinen, K. (2018): How to measure students’ innovation competences in higher education: Evaluation of an assessment tool in authentic learning environments, Studies in Educational Evaluation, Vol. 58, 30-36
Lataa julkaisu
Konst T. & Scheinin M., (2018): The changing world has implications on the higher education and the teaching profession. On the Horizon, 26(1), Emerald Publishing Limited.
Lataa rinnakkaistallennettu final draft-versio
Komulainen, M. & Konst,T. (toim.) 2018: Innovaatiopedagogiikka korkeakouluopetuksessa – käytännön esimerkkejä
Lataa julkaisu

2017

Keinänen M. & Oksanen A. (2017): Students’ perception of learning innovation competences in activity-based learning environment. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2017 (4)
Lataa julkaisu
Konst, T. (2017): Developing Learning in Organizations with Innovation Pedagogy Methods. In International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, May 2017.
Lataa julkaisu
Konst, T. & Jagiello-Rusilowski, A. (2017): Students’ and Higher Education stakeholders’ concepts of resilience in the context of innovation camps. In Adult Education Discourses 18/2017, pp. 19-34. University of Zielona Gora – Faculty of Education, Psychology and Sociology.
Lataa julkaisu
Kairisto-Mertanen, L., Penttilä, T. & Schneider, V.E. (2017): Pedagogia da Inovação: A experiência finlandesa. EDUCS, Editora da Universidade de Caxias do Sul, Brasil.

 

2016

Komulainen,M., Konst, T. & Keinänen, M. (toim.) 2016: Uudistuva korkeakoulu – esimerkkejä innovaatiopedagogiikan soveltamisesta opetuksessa ja korkeakoulun toiminnassa. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 235.
Lataa julkaisu
Penttilä, T. (2016): Developing educational organizations with innovation pedagogy. International e-journal of Advances in Education 2, No 5.
Lataa julkaisu

 

2014

Räsänen, M. (toim.) 2014: Innovaatiokompetensseja mittaamassa. Opas innovaatiovalmiuksien arviointiin. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 90.
Lataa julkaisu
Penttilä, T., Kairisto-Mertanen L., Putkonen, A., Lehto, A., (2014): Innovaatiokompetensseja innovaatiopedagogiikan avulla. Teoksessa Kestävä innovointi. Oppimista korkeakoulun ja työelämän dialogissa. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisusarja. Unigrafia. Helsinki.
Lataa julkaisu
Kumpula M. 2014: Ekskursio projektipajoihin. Opiskelijoiden kokemuksia monialaisista oppimisprojekteista. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 193.
Lataa julkaisu

2013

Penttilä,T. Kairisto-Mertanen, L., Putkonen, A., Lehto, A. (2013): Innovation Pedagogy – A Strategic Learning Approach for the Future. In Lehto Anttoni – Penttilä Taru (eds). Pedagogical Competences and Entrepreneurship, pp.11-23. Reports from Turku University of Applied Sciences.
Lataa julkaisu
Kettunen, J., Kairisto-Mertanen, L., Penttilä, T. (2013): Innovation pedagogy and desired learning outcomes in higher education. On the Horizon Vol: 21, Issue: 4, 2013, pp.333 – 342.
Lataa julkaisu

2012

Kairisto‐Mertanen, L.; Räsänen, M.; Lehtonen, J.; Lappalainen, H. (2012): INNOVATION PEDAGOGY – LEARNING THROUGH ACTIVE MULTIDISCIPLINARY METHODS. Revista de Docencia Universitaria. REDU. Monográfico: Buenas prácticas docente en la enseñanza universitaria. 10 (1), 67‐86. Recuperado el (25.4.2012) en http://redaberta.usc.es/redu
Lataa julkaisu
Lappalainen, H.; Lehto, A. & Penttilä. T. (toim.) 2012: Yrittäjyyden jäljillä, työelämän poluilla– innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa
Lataa julkaisu

 

2011

Kairisto-Mertanen, L.; Penttilä, T. & Nuotio, J. (2011): ON THE DEFINITION OF INNOVATION COMPETENCIES IN INNOVATIONS FOR COMPETENCE MANAGEMENT, Conference proceedings. eds. Torniainen; Ilona,  Mahlamäki-Kultanen, Seija, Nokelainen Petri & Paul Ilsley; Series C, reports and other current publications, part 83, Lahti University of Applied Sciences, Esa print Oy.