JULKAISUJA

Keinänen, M. & Butter, R. 2018. Applying a self-assessment tool to enhance personalized development of students’ innovation competences in the context of university-company cooperation. Yliopistopedagogiikka 2/2018.

Konst Taru – Kairisto-Mertanen Liisa (2018) Innovation Pedagogy – Preparing Higher Education Institutions for Future Challenges. Course material from Turku University of Applied Sciences 115.

Keinänen, M., Ursin, J., & Nissinen, K. (2018) How to measure students’ innovation competences in higher education: Evaluation of an assessment tool in authentic learning environments, Studies in Educational Evaluation, Vol. 58, 30-36

Konst T., Scheinin M., (2018). The changing world has implications on the higher education and the teaching profession. On the Horizon, 26(1), Emerald Publishing Limited. URL: doi:10.1108/OTH-02-2017-0008. Rinnakkaistallennettu final draft-versio artikkelista on saatavana osoitteesta https://www.theseus.fi/handle/10024/149166.

Komulainen, M.; Konst,T. (toim.) 2018. Innovaatiopedagogiikka korkeakouluopetuksessa – käytännön esimerkkejä

Keinänen M., Oksanen A. 2017: Students’ perception of learning innovation competences in activity-based learning environment. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2017 (4)

Konst Taru (2017). Developing Learning in Organizations with Innovation Pedagogy Methods. In International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, May 2017.

Konst Taru – Jagiello-Rusilowski Adam (2017). Students’ and Higher Education stakeholders’ concepts of resilience in the context of innovation camps. In Adult Education Discourses 18/2017, pp. 19-34. University of Zielona Gora – Faculty of Education, Psychology and Sociology.

Kairisto-Mertanen, Liisa, Penttilä, Taru & Schneider, Vania, Elisabete (2017) Pedagogia da Inovação: A experiência finlandesa. EDUCS, Editora da Universidade de Caxias do Sul, Brasil.

Komulainen,M.; Konst, T. & Keinänen, M. (toim.) 2016. Uudistuva korkeakoulu – esimerkkejä innovaatiopedagogiikan soveltamisesta opetuksessa ja korkeakoulun toiminnassa. Turun ammattikorkeakoulun raportteja  235.

Penttilä, Taru 2016: Developing educational organizations with innovation pedagogy. International e-journal of Advances in Education 2, No 5.

Räsänen Meiju 2014 toim: Innovaatiokompetensseja mittaamassa. Opas innovaatiovalmiuksien arviointiin. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 90.

Penttilä Taru, Kairisto-Mertanen Liisa, Putkonen Ari, Lehto Anttoni (2014). Innovaatiokompetensseja innovaatiopedagogiikan avulla. In Kestävä innovointi. Oppimista korkeakoulun ja työelämän dialogissa. by Rautkorpi – Mutanen – Vanhanen-Nuutinen, pp. 156-171. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisusarja, Unigrafia Helsinki.

Kumpula M. 2014: Ekskursio projektipajoihin. Opiskelijoiden kokemuksia monialaisista oppimisprojekteista. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 193.

Penttilä Taru, Kairisto-Mertanen Liisa, Putkonen Ari, Lehto Anttoni (2013): Innovation Pedagogy – A Strategic Learning Approach for the Future. In Lehto Anttoni – Penttilä Taru (eds). Pedagogical Competences and Entrepreneurship, pp.11-23. Reports from Turku University of Applied Sciences.

Juha Kettunen, Liisa Kairisto-Mertanen, Taru Penttilä (2013) INNOVATION PEDAGOGY AND DESIRED LEARNING OUTCOMES IN HIGHER EDUCATION. On the Horizon Vol: 21, Issue: 4, 2013, pp.333 – 342

Kairisto‐Mertanen, L.; Räsänen, M.; Lehtonen, J.; Lappalainen, H. (2012). INNOVATION PEDAGOGY – LEARNING THROUGH ACTIVE MULTIDISCIPLINARY METHODS. Revista de Docencia Universitaria. REDU. Monográfico: Buenas prácticas docente en la enseñanza universitaria. 10 (1), 67‐86. Recuperado el (25.4.2012) en http://redaberta.usc.es/redu

Lappalainen, H.; Lehto, A. & Penttilä. T. (toim.) 2012. Yrittäjyyden jäljillä, työelämän poluilla– innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Kairisto-Mertanen, Liisa; Penttilä, Taru & Nuotio, Johnna (2011) ON THE DEFINITION OF INNOVATION COMPETENCIES IN INNOVATIONS FOR COMPETENCE MANAGEMENT, Conference proceedings. eds. Torniainen; Ilona,  Mahlamäki-Kultanen, Seija, Nokelainen Petri & Paul Ilsley; Series C, reports and other current publications, part 83, Lahti University of Applied Sciences, Esa print Oy.


TALK

Turun AMK:n Talk-julkaisu on paikka asiantuntijoiden vuoropuhelulle. Löydät Innopeda®-aiheisia tekstejä täältä.