TKI-toiminta

Turun AMK toimii aktiivisesti innovaatiopedagogiikan tutkimus- ja kehittämistoiminnan parissa.

TKI-hankkeissa keskitymme innovaatiokompetenssien arviointiin, oppimisympäristöjen ja opetussuunnitelmien kehittämiseen sekä opettajien pedagogisen osaamisen tukemiseen.

Projekteja

FINCODA,  2014 – 2017

  •  Eurooppalaiset yritykset ja korkeakoulut tekivät projektin aikana yhteistyössä arviointityökalun innovaatiokompetenssien mittaamiseen.

INDOPED – Innovaatiokoulutusta Indonesian korkeakouluihin, 2015 – 2018

  • INDOPED-projekti vei eurooppalaisia aktiivisen oppimisen menetelmiä Indonesiaan. Tavoitteena oli kehittää indonesialaisten korkeakoulujen opetusta, sekä luoda yhteistyötä indonesialaisten korkeakoulujen kanssa.

InnoCens, 2016 – 2019

  • Projektissa tuettiin kohdemaiden (Armenia, Georgia, Valko-Venäjä ja Kazakhstan) insinööriopiskelijoiden osaamisen kehittymistä innovaatiopedagogiikan keinoin. Projektissa kehitettiin ja tunnistettiin opiskelijoiden innovaatiokompetensseja sekä yrittäjyystaitoja.

INTENSE – International Entrepreneurship Skills in Europe, 2016 – 2019

  • Projektissa tuettiin pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymistä. Projektin aikana yritykset pääsivät tekemään opiskelijayhteistyötä, ja vastaavasti opiskelijat saivat yrittäjyyteen kannustavia kokemuksia ja työelämätaitoja.

Julkaisuja

2021

Konst, T. Innovaatiopedagogiikalla kohti kestävää tulevaisuutta? (2021) AMK-lehti/UAS journal
Lue artikkeli
Hänti, S., Keinänen, M., Välivirta Havia, M., Al-Bermanei, H., Ketola, M., Heikkilä, J. (2021): Facilitate for the future – Educators’ Guide for Designing Hybrid Learning Environments for the VUCA World (2021)
Lataa julkaisu
Keinänen, M. Ketola, M. Nurmi, P. & Pelkonen, J. (2021): Projektioppimisympäristöt TKI-integroinnin keskiössä, julkaisussa Avoin TKI-integroitu oppiminen: toimintamallit ja hyvät käytänteet (2021)
Lataa julkaisu

2020

Kairisto-Mertanen L., Konst T. (2020): Redesigning Education – Visions and Practices. Turku University of Applied Sciences.
Lataa julkaisu
Konst T., Scheinin M. (2020): Uudistuva korkeakoulutus 5.0 – mistä on kyse? UAS Journal 2/2020.
Lataa julkaisu
Konst, Taru; Kairisto-Mertanen, Liisa (2020): Developing innovation pedagogy approach. Emerald.
Lataa julkaisu

 

Katso kaikki julkaisut
(2011—)

2019

Kairisto-Mertanen, L. & Tri. A. Budiono (2019): INDOPED – Modernising Indonesian Higher Education with Tested European Pedagogical Practices
Lataa julkaisu
Konst T., Kairisto-Mertanen L. (2019): Innopeda ja CDIO tarjoavat avaimia käytännönläheiseen oppimiseen.
Lataa julkaisu
Konst, T. & Keinänen, M. (2019): Oman osaamisen asiantuntijaksi – miten kaikille yhteistä osaamista määritellään, kehitetään ja arvioidaan Turun ammattikorkeakoulussa?
Teoksessa H. Alaniska, H. Keurulainen & T-M. Tauriainen (toim.) Osaamisperustaisia käytäntöjä korkeakouluissa. ePooki.
Lataa julkaisu
Konst, T. & Kairisto-Mertanen, L. (2019): Developing innovation pedagogy.
Contemporary Educational Researches Journal. 9(3), 74-84.
Lataa julkaisu
Keinänen, M. (2019): Educating Innovative Professionals: A case study on researching students’ innovation competences in one Finnish University of Applied Sciences.
Research Reports from Turku University of Applied Sciences 49
Lataa julkaisu
Keinänen, M.& Kairisto-Mertanen, L. (2019): “Researching learning environments and students’ innovation competences”,
Education + Training, Vol. 61 Issue: 1, pp.17-30
Lataa julkaisu