TKI-toiminta

Turun AMK toimii aktiivisesti innovaatiopedagogiikan tutkimus- ja kehittämistoiminnan parissa.

TKI-hankkeissa keskitymme innovaatiokompetenssien arviointiin, oppimisympäristöjen ja opetussuunnitelmien kehittämiseen sekä opettajien pedagogisen osaamisen tukemiseen.

Projekteja

FINCODA,  2014 – 2017

  •  Eurooppalaiset yritykset ja korkeakoulut tekivät projektin aikana yhteistyössä arviointityökalun innovaatiokompetenssien mittaamiseen.

INDOPED – Innovaatiokoulutusta Indonesian korkeakouluihin, 2015 – 2018

  • INDOPED-projekti vei eurooppalaisia aktiivisen oppimisen menetelmiä Indonesiaan. Tavoitteena oli kehittää indonesialaisten korkeakoulujen opetusta, sekä luoda yhteistyötä indonesialaisten korkeakoulujen kanssa.

InnoCens, 2016 – 2019

  • Projektissa tuettiin kohdemaiden (Armenia, Georgia, Valko-Venäjä ja Kazakhstan) insinööriopiskelijoiden osaamisen kehittymistä innovaatiopedagogiikan keinoin. Projektissa kehitettiin ja tunnistettiin opiskelijoiden innovaatiokompetensseja sekä yrittäjyystaitoja.

INTENSE – International Entrepreneurship Skills in Europe, 2016 – 2019

  • Projektissa tuettiin pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymistä. Projektin aikana yritykset pääsivät tekemään opiskelijayhteistyötä, ja vastaavasti opiskelijat saivat yrittäjyyteen kannustavia kokemuksia ja työelämätaitoja.

Julkaisuja

2020

Kairisto-Mertanen L., Konst T. (2020): Redesigning Education – Visions and Practices. Turku University of Applied Sciences.
Lataa julkaisu
Konst T., Scheinin M. (2020): Uudistuva korkeakoulutus 5.0 – mistä on kyse? UAS Journal 2/2020.
Lataa julkaisu
Konst, Taru; Kairisto-Mertanen, Liisa (2020): Developing innovation pedagogy approach. Emerald.
Lataa julkaisu

 

Katso kaikki julkaisut
(2011—)

2019

Konst T., Kairisto-Mertanen L. (2019): Innopeda ja CDIO tarjoavat avaimia käytännönläheiseen oppimiseen.
Lataa julkaisu
Konst, T. & Keinänen, M. (2019): Oman osaamisen asiantuntijaksi – miten kaikille yhteistä osaamista määritellään, kehitetään ja arvioidaan Turun ammattikorkeakoulussa?
Teoksessa H. Alaniska, H. Keurulainen & T-M. Tauriainen (toim.) Osaamisperustaisia käytäntöjä korkeakouluissa. ePooki.
Lataa julkaisu
Konst, T. & Kairisto-Mertanen, L. (2019): Developing innovation pedagogy.
Contemporary Educational Researches Journal. 9(3), 74-84.
Lataa julkaisu
Keinänen, M. (2019): Educating Innovative Professionals: A case study on researching students’ innovation competences in one Finnish University of Applied Sciences.
Research Reports from Turku University of Applied Sciences 49
Lataa julkaisu
Keinänen, M.& Kairisto-Mertanen, L. (2019): “Researching learning environments and students’ innovation competences”,
Education + Training, Vol. 61 Issue: 1, pp.17-30
Lataa julkaisu