Innovation Pedagogy -kirja

Innovaatiopedagogiikan perusteet ja soveltamistavat koulutusorganisaation kokonaisvaltaisessa muutoksessa on koottu yksiin kansiin.

Turun AMK:n innovaatiopedagogiikka-asiantuntijoiden, yliopettaja Taru Konstin ja johtavan yliopettajan Liisa Kairisto-Mertasen, kirjoittama opas Innovation Pedagogy – Preparing Higher Education Institutions for Future Challenges (2018) kokoaa kattavasti innovaatiopedagogiikan taustan ja perusteet sekä valottaa sen soveltamistapoja paitsi oppimisessa ja opetuksessa, myös koko organisaation strategisena valintana.


Innovation Pedagogy – Preparing Higher Education Institutions for Future Challenges (Konst & Kairisto-Mertanen, 2018)

Opas on suunnattu erityisesti koulutuksen kehittäjille, koulutusorganisaatioiden johtoportaalle ja opettajille sekä kaikille koulutuksesta tai tulevaisuuden työelämävalmiuksista kiinnostuneille.

Koulutuksen suunnittelijat ja kehittäjät saavat oppaasta tukea oppimisprosessien suunnitteluun ja oppimisen arviointikäytäntöjen kehittämiseen. Organisaation johdolle kirja piirtää suuntaviivoja rakenteiden, toimintojen ja asenteiden uudistamiseen: innovaatiopedagogiikkaa on mahdollista toteuttaa tehokkaimmin, kun se on strateginen valinta. Kirja huomioi kuitenkin myös tilanteet, joissa merkittävämmät muutokset opetuksen rakenteissa eivät ole mahdollisia tai niiden toteutukseen kuluu aikaa. Opas tarjoaakin opettajille käytännönläheisiä vinkkilistoja opiskelijoiden innovaatiokompetenssien tukemiseen myös näissä olosuhteissa.

SAATAVILLA:
Innovation Pedagogy – Preparing Higher Education Institutions for Future Challenges on saatavilla e-kirjakauppa Ellibsistä (15,00 EUR).
Painetun julkaisun voi tilata Turun AMK:n Loki-julkaisukaupasta (28,00 EUR + postikulut).