INNOPEDA® Orientaatiopäivä

Päivän ohjelma koostuu esimerkiksi seuraavista asiakokonaisuuksista

  • mitä on innovaatiopedagogiikka
  • innovaatiopedagogiikan lähtökohdat, toimintatavat ja menetelmät
  • opetussuunnitelmatyö
  • arviointi innovaatiopedagogiikassa
  • muutoksen läpivienti koulutusorganisaatiossa

Päivä voidaan toteuttaa puolen päivän mittaisena, jolloin valmennus sisältää valitut osat yllämainituista asiakokonaisuuksista dialogisina tietoiskuina.

Koko päivän valmennukseen sisältyy myös workshop-tyyppistä työskentelyä pienryhmissä.

Hinta: Sopimuksen mukaan.

Kouluttajat: Valmentajina toimii kaksi Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan asiantuntijaa.


Lisätiedot:

Liisa Kairisto-Mertanen, liisa.kairisto-mertanen@turkuamk.fi, p. 050 385 4118
Taru Konst, taru.konst@turkuamk.fi, p. 044 907 4588