INNOPEDA®-OPS

Innovaatiopedagogiikan lähtökohtana on tukea opiskelijoiden ammattialakohtaisen osaamisen sekä kaikille aloille keskeisten innovaatiokompetenssien kehittymistä. Esimerkiksi, tulevan insinöörin tulee omata vahvat insinööritaidot ja –tiedot, ja lisäksi olla aloitekykyinen, hallita verkostoitumista ja tiimityötä sekä käyttää työssään kriittistä ajattelua ja luovuutta.

Näitä oman ammattialan lisäksi kaikilla aloilla vaadittavia osaamisia kutsumme innovaatiokompetensseiksi.

Opetussuunnitelma on keskeinen työkalu oppimisen tavoitteiden ohjaamisessa ja saavuttamisessa. Turun ammattikorkeakoulussa opetussuunnitelma on nimeltään oppimissuunnitelma, sillä oppija ja oppiminen ovat kaiken suunnittelutyön perusta.

Perinteisessä opetussuunnitelmatyössä lähdetään laista ja asetuksista, ja annetaan näiden pohjalta ohjeita ja linjauksia oppimisen ja opetuksen suunnittelutyöhön. Innovaatiopedagogiikan mukaisesti tätä ajattelua on kehitetty niin, että suunnittelu on yhteisöllistä, innostavaa ja kannustavaa ja lähtee liikkeelle innovaatiopedagogiikan kulmakivistä, toki lakia ja asetuksia noudattaen.

Työskentelyn viitekehys on Innopeda®-OPS, joka on kuvattu miellekartan avulla:

klikkaa kuvaa suuremmaksi

Miellekartan pääpolut koostuvat innovaatiopedagogiikan kulmakivistä. Niiden alta avautuvat linkit, joissa on lyhyesti ja selkokielisesti kuvattu miten kyseinen aihe voidaan toteuttaa ja annettu myös käytännön vinkkejä toteutukseen. Kulmakiven poluista aukeaa uusia polkuja, joissa aiheen teemoista löytyy lisää ajatuksia oppimisen suunnitteluun ja toteutukseen.

Uudenlaiseen ajatteluun kannustava miellekartta on henkilöstön käytössä, ja sivustolla on myös ’chat box’ henkilöstön kysymyksiä ja keskustelua varten. Sivustolta löytyvät linkkeinä myös keskeiset reunaehdot oppimissuunnitelman tekoon, mm. edellä mainitut lait ja asetukset. Koko sivusto on tuotettu henkilöstön yhteistyönä ja sitä myös kehitetään yhteistoiminnallisesti.

Tämä Innopeda®-OPS-malli toimii oppimisajattelumme pohjana ja kehittäjänä, miten toimimme, jotta oppimissuunnitelma ja sen toteutukset tukevat niin vahvan ammatillisen osaamisen kuin innovaatiokompetenssien kehittymistä.

Oppimissuunnitelman keskeinen ajatus on joustavuus. Joustava oppimissuunnitelma ennakoi ja reagoi toimintaympäristön ja maailman muutoksiin, ja mahdollistaa opiskelijalle erilaisia oppimispolkuja ja valintoja.

Lue lisää TALK-verkkojulkaisusta