INNOPEDA® Muutosvalmennus

Työelämän muutoksessa ja tulevaisuuden innovaatiopohjaisessa ympäristössä yritysten kilpailuetu syntyy aiemmasta poikkeavin tavoin. Muutoksen pitää heijastua myös siihen, miten tulevaisuuden ammattilaisia koulutetaan.

On tärkeää, että uudet toimintamallit omaksutaan jo opintojen aikana. Innovaatiopedagogiikka pyrkii löytämään ja määrittämään muutoksen vaatimia tapoja opettaa ja oppia.

Koulutus on suunnattu erityisesti korkeakoulujen opettajille, t&k-henkilöstölle, koulutussuunnittelijoille ja johdolle.

Se sisältää seuraavat vaiheet:

  • Kehityskartan luominen – nykytilananalyysi (etäopiskelu)
  • Innovaatiopedagogiikka käytännössä – intensiivipäivät (2) Turun ammattikorkeakoulussa tai asiakkaan tiloissa
  • Muutossuunnitelma – kehittämissuunnitelma omaan työhön ja organisaatioon (etäopiskelu)

Hinta: Sopimuksen mukaan.

Kouluttajat: Valmentajina toimii kaksi Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan asiantuntijaa.


Lisätiedot:

Liisa Kairisto-Mertanen, liisa.kairisto-mertanen@turkuamk.fi, p. 050 385 4118
Taru Konst, taru.konst@turkuamk.fi, p. 044 907 4588