INNOPEDA® Kehittämisprosessi

INNOPEDA® Kehittämisprosessi on innovaatiopedagogiikkaan perustuva pitempikestoinen kehittämisen työkalu.

Innopeda® Muutosvalmennuksen lisäksi koulutus sisältää enemmän prosessikonsultointia ja muutoksen arviointia. Siihen voidaan sisällyttää myös työnohjausta, henkilöstövaihtoa, kenttävierailuja ja ohjattua oppimismenetelmätyötä.

Prosessin kesto voidaan räätälöidä tarpeen mukaan muutamasta kuukaudesta kahteen vuoteen.

Hinta: Sopimuksen mukaan

Kouluttajat: Valmentajina toimii kaksi Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan asiantuntijaa.


Lisätiedot:

Liisa Kairisto-Mertanen, liisa.kairisto-mertanen@turkuamk.fi, p. 050 385 4118
Taru Konst, taru.konst@turkuamk.fi, p. 044 907 4588