INNOPEDA® Tukea ja ohjausta arviointiin

Tulevaisuuden työntekijät tarvitsevat oman alakohtaisen osaamisen lisäksi kaikilla aloilla tarvittavia innovaatiokompetensseja – kykyä osallistua erilaisiin innovaatioprosesseihin. Jos haluamme kouluttaa innovatiivisia osaajia, meidän tulee myös osata arvioida heidän kompetenssejaan.

Arviointi on yksi tehokkaimmista keinoista ohjata sekä opettamista että oppimista. Sen tulee olla monipuolista ja tukea osaamisen kehittymistä sekä vahvistaa opiskelijan itsetuntemusta ja -ohjautuvuutta, mutta miten arvioida innovaatiokompetensseja ja niiden kehittymistä.

Miten sisällyttää kompetenssien arviointi osaksi tutkintoa ja osaksi opintojakson tavoitteita? Entä millaisia haasteita liittyy toiminnan arviointiin ja miten kehittää perinteisen arvioinnin keinoja? Miten innovaatiokompetenssibarometria voi soveltaa omaan oppilaitokseen?

Näihin kysymyksiin haetaan ratkaisuja INNOPEDA® Tukea ja ohjausta arviointiin -koulutuksessa. Koulutukset räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan, aina lyhyistä täsmäkoulutuksista pitkäkestoisiin kehittämisvalmennuksiin.


Lisätiedot:

Meiju Keinänen, meiju.keinanen@turkuamk.fi, p. 040 355 0938
Taru Konst, taru.konst@turkuamk.fi, p. 044 907 4588


INNOPEDA®

Turun ammattikorkeakoulu on tehnyt jo vuosia menestyksekkäästi tutkimus- ja kehitystyötä eurooppalaisten yritysten ja korkeakoulujen kanssa innovaatio-osaamisen arviointiin ja tunnistamiseen liittyen.