Innopeda® Online — Verkkopedagoginen koulutus

Innopeda® Online on verkkopedagoginen koulutus (5op) opetushenkilöstölle ja muille verkko-opetuksesta kiinnostuneille.

Koulutuksen aikana kehitetään omaa verkossa toteutettavaa opintojaksoa tai sen osaa asiantuntijatiimin opastuksella.

Sisältö:

Verkko-ohjaus

 • Verkko-ohjaajan kompetenssit
 • Verkko-oppimisen kollaboratiivinen oppimisteoria
 • Verkko-ohjaajan taitopyramidi
 • Verkko-ohjauksen haasteet ja ratkaisut
 • Tunnelman luominen ja ryhmäyttäminen

Verkko-opiskelu

 • Oppijana verkossa
 • Oppimistyylit ja erilaiset oppijat
 • Substanssin opetus verkossa työelämälähtöisesti
 • Yhteisöllisyys ja yhteistoiminnallisuus verkko-oppimisessa
 • Toimivat ryhmätehtävät

Suunnittelu ja arviointi

 • Verkkokurssin suunnittelu
 • Arviointi ja palaute
 • Eri työkalujen esittely, kokeilu ja keskustelu
 • Tarvekartoitus
 • Ohjaussuunnitelma
 • Oppimistehtävät

 


Kouluttajat:
Valmentajina toimivat Turun ammattikorkeakoulun verkkopedagogiikan asiantuntijat.
Hinta: Sopimuksen mukaan
Todistus: INNOPEDA® Online — Verkkopedagoginen koulutus
Ota yhteyttä: kirsti.virtanen@turkuamk.fi

 


 

                      lataa pdf