eTUBE– VERKKOPEDAGOGISTA KOULUTUSTA

eTUBE on verkkopedagoginen koulutus (5op) opetushenkilöstölle ja muille verkko-opetuksesta kiinnostuneille. Koulutuksen aikana kehitetään omaa verkossa toteutettavaa opintojaksoa tai sen osaa asiantuntijatiimin opastuksella.

Koulutuksen tavoitteet

INNOSTUT opettamaan uudella tavalla teknologiaa hyödyntäen

OPIT hyödyntämään teknologiaa tehokkaammin osana opetustasi

AUTAT opiskelijoita saavuttamaan oppimistavoitteitaan teknologian avulla

LÖYDÄT uusia ratkaisuja teknisiin ja pedagogisiin haasteisiin

OSALLISTAT opiskelijoita yhteisölliseen ja aktiiviseen verkko-opiskeluun

KOKEILET uusia teknisiä ratkaisuja ja saat tukea alan ammattilaisilta

VALMISTELET haluamasi toteutukselle pedagogisen ympäristön verkkoon

OPETAT verkossa tai monimuotoisesti teknologiaa hyödyntäen – eloa ja iloa verkko-opetukseen!


Sisältö

VERKKO-OHJAUS

 • Verkko-ohjaajan kompetenssit
 • Verkko-oppimisen kollaboratiivinen oppimisteoria
 • Verkko-ohjaajan taitopyramidi
 • Verkko-ohjauksen haasteet ja ratkaisut
 • Tunnelman luominen ja ryhmäyttäminen

VERKKO-OPISKELU

 • Oppijana verkossa
 • Oppimistyylit ja erilaiset oppijat
 • Substanssin opetus verkossa työelämälähtöisesti
 • Yhteisöllisyys ja yhteistoiminnallisuus verkko-oppimisessa
 • Toimivat ryhmätehtävät

SUUNNITTELU JA ARVIOINTI

 • Verkkokurssin suunnittelu
 • Arviointi ja palaute
 • Eri työkalujen esittely, kokeilu ja keskustelu
 • Tarvekartoitus
 • Ohjaussuunnitelma
 • Oppimistehtävät

Kysy lisää:

Taru Kakko
taru.kakko@turkuamk.fi
+358 40 355 0169